Centrální banka České republiky ČNB na svém posledním zasedání bankovní rady,  které se uskutečnilo ve čtvrtek 25.listopadu letošního roku 2021 očekávané další zvýšení úrokových sazeb nezavedla, avšak ČNB výrazněji zpřísnila pravidla poskytování hypotéčních úvěrů. Podle těchto nových pravidel se tak sníží poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti na 80 procent a zároveň se opětovně zavede maximální podíl splátky k prokázanému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéční úvěr a též se zavede koeficient ve výši 8,5 násobku ročního příjmu jako maximálně možné zadlužení žadatele o hypotéční úvěr. Cílem opatření ČNB má být zajištění finanční stability v oblasti poskytování hypoték. Zákon to centrální bance ukládá od roku 2013, rizika ČNB posuzuje minimálně jednou za půl roku. Kromě poskytnutých hypoték přihlíží také k příjmům spotřebitelů, makroekonomickému vývoji a cenám nemovitostí v Česku.

Bankovní rada ČNB na svém zasedání ve čtvrtek 25.11.2021 také rozhodla, že banky budou potřebovat na poskytování úvěrů vyšší rezervy. Od ledna 2023 se má zvýšit takzvaná sazba proticyklické kapitálové rezervy na dvě procenta. V srpnu ji ČNB zvýšila s platností od října 2022 na 1,5 procenta, předtím v květnu ji zvýšila s platností od července 2022 na jedno procento. Aktuálně je uplatňovaná sazba 0,5 procenta, což platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. V souvislosti s nemovitostním trhem jako přímá návaznost na hypotéční financování se po zasedání ČNB zmínil její guvernér pan Rusnok, že centrální banka ČR odhaduje současné nadhodnocení českých nemovitostí a zejména pak bytů zhruba o 25 procent a u ryze investičních nemovitostí až o 30 procent své potencionální skutečné ceny v krátké budoucnosti. V této souvislosti se tak zvýšil zájem investorů a zejména drobných střadatelů o umístění svých investic na dluhopisovém trhu a to prostřednictvím korporátních dluhopisů. Zájem je pak zejména o emise těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. 

V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví.  Této situace pak vhodně se značným efektem využívají na jedné straně právě společnosti zabývající se lesnickou činností spolu s provozováním dřevozpracující výroby k vydávání vlastní emise podnikových dluhopisů jako tak zvané korporátní dluhopisy. A právě investoři díky těmto korporátním dluhopisům mohou realizovat vysoce atraktivní zisk neboť nárůsty cen dřeva umožňují těmto emitentům z řad dřevozpracujícího průmyslu poskytnout svým věřitelům výnosný úrok jako výnos těchto dluhopisů. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již druhým rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.