Aktuální situace na trhu nemovitostí v české republice se sice mění, avšak prozatím výrazný vliv virové pandemie podle analytiků realitního trhu na tento stav prozatím nemá. Faktem je, že ceny nemovitostí již nerostou výrazným dvojciferným tempem a postupně podle odborníků nemovitostního trhu bude jejich růst dále slábnout. Nicméně stávající tempo růstu cen nemovitostí v ČR a zejména pak ve velkých městských aglomeracích a jejich blízkém okolí a zejména pak v hlavním městě Praze stále udržuje toto dvouciferné tempo růstu. Spolu se stále vysoce atraktivním odvětvím obchodu a podnikání, jakým je realitní trh, kde lze dosáhnout velmi atraktivního zisku se zvyšuje i zájem investorů finančního trhu o spolupodílnictví na tvorbě tohoto zisku pocházející převážně z developerské činnosti. Právě v poslední době se výrazně zvýšil zájem investorů o dluhopisy společností podnikajících právě v tomto oboru nemovitostního trhu, známé jako korporátní dluhopisy.

Ze zveřejněných dat Eurostatu pak k současné situaci nemovitostního trhu v ČR vyplývá, že průměrná cena meziročního růstu cen nemovitostí v České republice vzrostla mezi lety 2019 až 2020 o + 14.65 procenta ročně, přičemž toto tempo růstu cen nemovitostí má velmi rozdílné rozložení podle daného regionu a pochopitelně největšího tempa růstu cen nemovitostí se tradičně dočkalo hlavní město Praha a jeho bezprostřední okolí. Právě tempo růstu cen v Praze a jeho okolí přilákalo velký zájem investorů jak o samotné nemovitosti tak zejména finanční odborníky na dluhopisový trh a velmi efektivně tak využívá možnosti zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím investičního nástroje v podobě korporátního dluhopisu. Podle údajů ekonomických zpravodajů jednou z takových možností jsou emise dluhopisů vydaných zkušeným developerem a to společností Europa Investment Property a.s.  Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů patřící do skupiny Premiot Group a věnuje se nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů.

Společnost Europa Investment Property v rámci mezinárodní investiční skupiny Premiot Group úspěšně umístila na finanční trh své dluhopisy schválené Českou národní bankou (ČNB)  v objemu téměř dvou miliard českých korun. V loňském roce 2020 již společnost Europa Investment Property úspěšně umístila na trh emisi svých dluhopisů v celkovém objemu jedné miliardy českých korun. Aktuálně tak tato nová emise dluhopisů a to za velkého zájmu investorů je již vyprodána. Společnost Europa Investment Property tak nabízí svým investorům formou korporátních dluhopisů nadstandardní investiční příležitost s výnosem ve výši 7,1 % p.a., kdy tento výnos je investorům vyplácen každý měsíc. Na základě vysokého zájmu investorů tak společnost EIP a.s. (Europa Investment Property) od letošního roku 2021 nabízí novou vysoce atraktivní emisi korporátních dluhopisů s výnosem 8 % p.a. se splatností do 31.12.2022 a metoda výplaty výnosu je opět řešena měsíční výplatou úroků.