Pětileté seniorní dluhopisy společnosti Rohlik.cz Finance v celkovém objemu 1,7 miliardy korun rozebrali investoři v průběhu dvou týdnů. Veškeré dluhopisy se vyprodaly ještě před datem jejich emise. Výtěžek z emise byl použit především ke splacení emise předchozí. Zajištěné cenné papíry, které byly uvedeny na trh v polovině ledna, nabídly investorům pololetně vyplácený kupon ve výši 5,50 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činila 10 tisíc korun s tím, že minimální investice na jednoho investora byla limitována třemi miliony. „Těší mě tak velký zájem investorů, který je odrazem důvěry v naši společnost a v to, co děláme a plánujeme. Věřím, že i na dalších trzích, jako je například Německo, na které máme v plánu expandovat, se nám podaří zapsat se do srdcí zákazníků a Rohlik.cz se i nadále udrží v čele e-commerce potravin,“ říká Tomáš Čupr, CEO Rohlik Group.

Nicméně podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na analytiky makléřských společností a finanční stratégy investičních bank je v nabídce českého dluhopisového trhu ve vztahu ke korporátním dluhopisům prozatím stále z čeho vybírat, avšak tato nabídka atraktivních a relativně bezpečných investic do firemních alias korporátních dluhopisů již řídne. Možná varianta tohoto vhodného investičního nástroje dle sdělení ekonomických zpravodajů mohou být mimo jiné korporátní dluhopisy společnosti Wood Seeds s.r.o., která se již etablovala na trhu a je stále velmi úspěšným start-upem. Společnost Wood Seeds s.r.o. byla založená v roce 2019 kolektivem profesionálů z dřevařského průmyslu v čele s panem Adamem Benešem, předním odborníkem dřevařů v ČR a dle analytiků lze jí stále považovat za dynamicky se rozvíjející start up.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti.

Faktem je, že není snadné v ČR hledat takovou společnost, která obsáhne od vlastnictví lesů a  těžby dřeva spolu se zpracováním na vlastních pilách až po finální výrobu nábytku, papíru či provozování vlastní stavební činnosti pro výstavbu dřevostaveb apod. Nicméně podle ekonomických zpravodajů se i takovéto progresivní giganti na trhu dřevozpracujícího průmyslu najdou, kteří dokážou pak následně vysoce zefektivnit svoji činnost, která se následně odráží ve výsledku tvorby nadprůměrného zisku společnosti. Jednou z takových to málo firem na trhu v ČR je dle analytiků dluhopisového trhu plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která právě zahájila prodej svých korporátních dluhopisů za účelem rychlejšího dynamického vývoje svého podnikání. Výnos z těchto korporátních dluhopisů pak investorům přinese 8,8 % ročního zhodnocení vložených investic se splatností 23 měsíců a kvartální výplatou výnosu.