Během epidemiologických opatření Vlády ČR s cílem omezit šíření koronaviru mezi českou populací tak došlo k tomu, že za tuto dobu vzrostly úspory na účtech domácností v ČR o zhruba 300 miliard českých korun. Podle vyjádření člena Bankovní rady centrální banky České republiky České národní banky (ČNB) pana Aleše Michle je značný předpoklad, že právě tento objem finančních prostředků ve výši zhruba 300 miliard českých korun (CZK) může výraznějším způsobem napomoci domácí ekonomice a rychlejšímu tempu růstu hrubého domácího produktu (HDP), neboť tato částka představuje v percentuálním vyjádření pět procent celkového HDP České republiky. Podle vyjádření tohoto člena Bankovní rady ČNB další pozitivní roli ohledně tempa růstu HDP bude sehrávat export, který rovněž přispěje k tak zvanému „nakopnutí ekonomiky“ a dalšímu růstu HDP.

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) jsou nyní odvětví exportu a výrobního průmyslu již nad úrovní toho, kde byly před obdobím pandemie Covid-19, ovšem spotřeba domácností ČR je stále pod těmito ukazateli. Současná výše úspor českých domácností tak představuje zhruba 12 % jejich celkového příjmu za toto pandemické období. Právě tato situace nadnormálního stavu úspor ovšem jako nechtěně vytvořená finanční rezerva českých domácností, a to z důvodu nemožnosti utrácet, má nyní na straně investorů pozitivní odezvu jako kladný investiční sentiment s ohledem na budoucí zvýšenou spotřebu spolu se zvýšeným odbytem služeb a zboží. Tento stav tak s velkou pravděpodobností na základě základního ekonomického pravidla nabídky a poptávku způsobí zvýšení cen na trhu a v tomto důsledku povedou k rychlejšímu tempu růstu inflace v České republice.

Tato skutečnost by se měla následně projevit i v reakci změny monetární politiky centrální banky ČR ČNB ve vztahu k situaci na domácím finančním trhu, kdy analytici makléřských společností na základě signálů vyslaných samotnou Bankovní radou ČNB z posledního jednání, předpokládají a očekávají zvýšení úrokových sazeb v ČR a to ještě do konce letošního roku 2021. Právě tyto skutečnosti s ohledem na predikci rostoucí míry inflace nutí investory a to i drobné investory včetně drobných střadatelů k zamyšlení jak ochránit své finanční prostředky před znehodnocováním jejich reálné hodnoty v návaznosti na kupní sílu. V současnosti tak vlivem těchto faktů výrazně vzrostl zájem o dluhopisový trh a zvýšila se tak poptávka po dluhopisech a zejména po korporátních dluhopisech, které za přijatelné míry rizika poskytují investorovi atraktivní výnos, jenž ochrání finanční prostředky před inflací a ještě navíc i umožní výnosné zhodnocení této investice.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví. Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Společnost Wood Seeds s.r.o. byla založená v roce 2019 v čele s panem Adamem Benešem, předním odborníkem dřevařů v ČR. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.