Po čtvrtečním zasedání centrálních bankéřů v České epublice tak prozatím stále zůstávají v platnosti stávající úrokové sazby, kdy dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zůstává na 0,25 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 1 procentu ročně. Zároveň ČNB v tento den svého zasedání zveřejnila novou aktuální Prognózu vývoje inflace, růstu ekonomiky a odhad směnného kurzu české koruny (CZK) vůči jednotné evropské měně euro (EUR). Podle analytiků makléřských společností a ekonomických zpravodajů v návaznosti na finanční stratégy devizového trhu je tento nový prognostický výhled ČNB spíše negativní avšak odráží značnou míru realistického pohledu vypovídající o faktické krátkodobé budoucnosti české ekonomiky a domácího finančního trhu. 

V této prognóze ČNB uvádí aktuální odhad vývoje inflace v České republice a to již za květnu letošního roku 2021 ve výši 2,9 % s tím, že až téměř do konce letošního roku se míra inflace v Česku bude pohybovat okolo 3 % meziročního nárůstu a v období prázdnin může i tuto hodnotu lehce překročit. Odhad vývoje inflace v rámci této prognózy ČNB pak udává  průměrné míry inflace ve výši okolo 2,7 % p.a. pro letošní rok 2021. Inflační cíl, který si stanovila ČNB již v průběhu několika let zůstal i po tomto zasedání Bankovní rady ČNB beze změny a činní dvě procenta meziročně. Dále pak tato prognóza co se týče míry inflace v příštím roce 2022 odhaduje její pokles a to dokonce až v rozmezí 2,0 – 2,2 % meziročně. Podle analytiků tento odhad vývoje inflace tak zvýší zájem o relativně nízko rizikové investiční nástroje v rámci finančního trhu, které mají atraktivní výnos pokrývající alespoň aktuální míru inflace jako jsou například korporátní dluhopisy.

Na základě těchto skutečností tak již nastal zvýšený zájem investorů o nákupy korporátních dluhopisů, které zajišťují stálý atraktivní výnos podle stávajících pravidel a to zejména těch společností, jejíž výhled předurčuje potencionální růst a prosperatibilní vývoj. Investoři co se týče zájmu v České republice nejsou výjimkou, avšak nabídky vhodných emitentů je již výrazněji omezena. Jednou z mnoha celosvětových investičních příležitostí může být i nákup firemního dluhopisu dřevařské společnosti Wood Seeds s.r.o., která má globální zkušenosti a přitom je českou společností pocházející z Plzně. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.

Dalším výrazně pozitivním faktorem této společnosti je fakt, že dřevo po většinou pochází z produkce vlastních lesů a je zpracováno ve vlastním zařízení na úpravu dřeva včetně jeho sušení apod. spolu se zajištěním dopravy k zákazníkům prostřednictvím vlastní firemní autodopravy. Tyto faktory tak podle ekonomických analytiků výrazně zvyšují podíl zisku této společnosti, zároveň vytváří podmínky značné konkurenční schopnosti vůči ostatním firmám na trhu a dotváří stabilitu a perspektivu této společnosti. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 23 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 22 měsíců.