Současný trend dluhopisového trhu se z jisté části odklonil od státních dluhopisů, které sice představují minimální riziko, avšak jejich výnos v mnohých státech a zejména pak v České republice nedosahuje ani výše meziroční inflace. Právě z těchto důvodů se výrazně zvýšil zájem investorů o firemní dluhopisy známé pod označením korporátní dluhopisy, které poskytují svým investorům velmi zajímavý až atraktivní výnos a to při relativně bezpečném investorském riziku, které jsou jako přijatelné investorské riziko zájemci o korporátní dluhopisy podstoupit. Dluhopisy společností se tak staly velmi oblíbeným nástrojem finančního trhu, kdy dluhový kapitál uspokojuje své investory pravidelnou výplatou výnosu – tzv.kupónu a to po většinou čtvrtletně nebo pololetně, avšak jsou i takové společnosti jako emitenti korporátních dluhopisů, kteří dokáží proplácet úroky výnosu měsíčně. Podle ekonomických zpravodajů se tak zvýšil zájem investorů a spořitelů z řad fyzických osob nejen o korporátní dluhopisy společností podnikajících v energetice či nemovitostním trhu, ale zejména v dynamicky se rozvíjejícím odvětví několika posledních let a to v dřevozpracujícím průmyslu včetně lesnictví. 

Odvětvím dřevozpracujícího průmyslu mají finanční analytici v návaznosti na finanční stratégy dluhopisového trhu především na mysli ucelené a komplexní pojetí touho odvětví tuzemské ekonomiky. Jedná se totiž o to, že dřevozpracující průmysl má v České republice dlouhodobou tradici po několik století a aktuálně jeho ekonomický výkon zasahuje do několika dalších odvětví národního hospodářství jako je například stavebnictví, dřevozpracující průmysl jako výroba nábytku a papíru, zemědělství, doprava a to včetně návaznosti na automobilový průmysl. Důležitou výhodou tohoto odvětví (DZP) je trvale obnovitelná domácí surovinová základna. Lesy se rozprostírají na téměř 35 % území České republiky, celková zásoba dřeva se blíží 670 mil. m3 a ročně přirůstá téměř 20 mil. m3, z toho se těží přibližně 17,5 mil. m3 dřeva. Na základě těchto faktů je zvýšený zájem o korporátní dluhopisy těch společností, které nejsou jen úzce svázané s jedním druhem činnosti v rámci tohoto uceleného komplexu dřevozpracujícího průmyslu.

Faktem je, že není snadné v ČR hledat takovou společnost, která obsáhne od vlastnictví lesů a  těžby dřeva spolu se zpracováním na vlastních pilách až po finální výrobu nábytku, papíru či provozování vlastní stavební činnosti pro výstavbu dřevostaveb apod. Nicméně podle ekonomických zpravodajů se i takovéto progresivní giganti na trhu dřevozpracujícího průmyslu najdou, kteří dokážou pak následně vysoce zefektivnit svoji činnost, která se následně odráží ve výsledku tvorby nadprůměrného zisku společnosti. Jednou z takových to málo firem na trhu v ČR je dle analytiků dluhopisového trhu plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která právě zahájila prodej svých korporátních dluhopisů za účelem rychlejšího dynamického vývoje svého podnikání. Výnos z těchto korpotátních dluhopisů pak investorům přinese 8,8 % ročního zhodnocení vložených investic se splatností 23 měsíců a kvartální výplatou výnosu nebo prémiové dluhopisy do produkce dubového dřeva a to s výnosem 9,2 % ročně se splatností 22 měsíců a s měsíční výplatou výnosu.