Současná ekonomická situace v rámci virové pandemie jak z globálního hlediska tak zejména pak v zemích Evropské unie včetně České republiky prozatím nenaznačuje, že by centrální banky v dohledné době zvyšovali stávající úrokové sazby. Podle zpráv ekonomických zpravodajů míra inflace v eurozóně v březnu letošního roku 2021 prudce vzrostla, v ročním vyjádření se dostala na 1,3 procenta, zatímco v únoru 2021 činila 0,9 procenta. Ve svém rychlém odhadu to dne 31.3.2021 oznámil evropský statistický úřad Eurostat. Situace v České republice (ČR) ohledně současné výše inflace, podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a České národní banky (ČNB) je na podstatně vyšší hodnotě a to dokonce více jak dvojnásobné. Podle dat ČSÚ k únoru letošního roku 2021 byla míra inflace v ČR ve výši 2,9 procenta.

Současné finanční produkty peněžního trhu v České republice jako relativně velmi bezpečné instrumenty finančního trhu však neumožňují dosáhnout takového výnosu, který by beze zbytku dokázal vyrovnat roční míru inflace. Právě z těchto důvodů výrazná část konzervativních investorů a konzervativnějších obyvatel ČR zaměřila svoji pozornost směrem k dluhopisovému trhu jak ke státním dluhopisům, ale především jejich zájem v posledních měsících vzrostl ohledně korporátních dluhopisů. V současnosti na dluhopisovém trhu, kde je možné investovat do dluhopisů firem nebo-li korporátních dluhopisů se již také situace v začátku letošního roku 2021 změnila a bezpečných dluhopisů s atraktivním výnosem podstatně ubylo neboť v závěru loňského roku 2020 došlo k značnému výprodeji těchto emisí korporátních dluhopisů. 

Podle ekonomických zpravodajů se tak zvýšil zájem investorů a spořitelů z řad fyzických osob nejen o korporátní dluhopisy společností podnikajících v energetice či nemovitostním trhu, ale zejména v dynamicky se rozvíjejícím odvětví několika posledních let a to v dřevozpracujícím průmyslu včetně lesnictví. Odvětvím dřevozpracujícího průmyslu mají finanční analytici v návaznosti na finanční stratégy dluhopisového trhu především na mysli ucelené a komplexní pojetí touho odvětví tuzemské ekonomiky. Jedná se totiž o to, že dřevozpracující průmysl má v České republice dlouhodobou tradici po několik století a aktuálně jeho ekonomický výkon zasahuje do několika dalších odvětví národního hospodářství jako je například stavebnictví, dřevozpracující průmysl jako výroba nábytku a papíru, zemědělství, doprava a to včetně návaznosti na automobilový průmysl. Důležitou výhodou tohoto odvětví (DZP) je trvale obnovitelná domácí surovinová základna. Lesy se rozprostírají na téměř 35 % území České republiky, celková zásoba dřeva se blíží 670 mil. m3 a ročně přirůstá téměř 20 mil. m3, z toho se těží přibližně 17,5 mil. m3 dřeva.

Na základě těchto faktů je zvýšený zájem o korporátní dluhopisy těch společností, které nejsou jen úzce svázané s jedním druhem činnosti v rámci tohoto uceleného komplexu dřevozpracujícího průmyslu. Faktem je, že není snadné v ČR hledat takovou společnost, která obsáhne od vlastnictví lesů a  těžby dřeva spolu se zpracováním na vlastních pilách až po finální výrobu nábytku, papíru či provozování vlastní stavební činnosti pro výstavbu dřevostaveb apod. Nicméně podle ekonomických zpravodajů se i takovéto progresivní giganti na trhu dřevozpracujícího průmyslu najdou, kteří dokážou pak následně vysoce zefektivnit svoji činnost, která se následně odráží ve výsledku tvorby nadprůměrného zisku společnosti. Jednou z takových to málo firem na trhu v ČR je dle analytiků dluhopisového trhu plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která právě zahájila prodej svých korporátních dluhopisů za účelem rychlejšího dynamického vývoje svého podnikání. Výnos z těchto korpotátních dluhopisů pak investorům přinese 8,8 % ročního zhodnocení vložených investic se splatností 23 měsíců a kvartální výplatou výnosu nebo prémiové dluhopisy do produkce dubového dřeva a to s výnosem 9,2 % ročně se splatností 22 měsíců a s měsíční výplatou výnosu.