Centrální banka, která určuje měnovou politiku pro 19 evropských zemí označovaných jako eurozóna a regulátor finančního trhu zemí Evropské unie Evropská centrální banka (ECB-European Central Bank) na svém čtvrtečním zasedání Rady Guvernérů dne 8.září letošního roku opětovně zvýšila úrokové sazby a to rekordně o 0,75 % ročně. Nedávné zvýšení sazeb v červenci letošního roku 2022 z nuly o půl procentního bodu bylo analytiky považováno za nestandardně příkré, avšak toto poslední zvýšení je označováno jako rekordní zpřísnění monetární politiky, kdy po kvantitativním uvolňování nastává období kvantitativního utahování. Evropská centrální banka (ECB) tak ve čtvrtek dne 8.9.2022 v začátku evropského odpoledne oznámila toto zvýšení základní úrokové sazby o 75 bazických bodů a spolu s tím i zvýšila svou základní depozitní sazbu na 0,75 %. „Tento významný krok předurčuje přechod od převládající vysoce akomodativní úrovně měnově politických sazeb k úrovním, které zajistí včasný návrat inflace k 2% střednědobému cíli ECB,“ uvádí se v prohlášení ECB po tomto zasedání.

Na tiskové konferenci po zasedání Rady Guvernérů Evropské centrální banky (ECB) pak její  prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že Rada guvernérů centrální banky přijala jednomyslné rozhodnutí zvýšit své tři klíčové úrokové sazby. Aktuálně tak ECB uvádí, že výše zápůjční sazby je 1,50 %, hlavní refinanční sazba je 1,25 % a ona základní depozitní sazba je 0,75 % ročně. Zároveň jednání ECB revidovalo svá inflační očekávání a aktuálně tak ECB předpovídá růst inflace na hodnoty v průměru  8,1 %  kumulativně za celý letošní rok  2022,  následně pak 5,5 % v roce 2023 a 2,3 % v roce 2024. V současnosti inflaci vytváří zejména překotné ceny energií a růst cen je také patrný v oblastech prodeje potravin, oděvů, automobilů, domácích spotřebičů a služeb. Nyní spotřebitelské ceny v eurozóně vzrostly v srpnu o 9,1 %,  což je devátý rekord v řadě. Vzhledem k tomu, že značná část objemu inflkace v ČR je tak zvaně dovezená tak lze předpokládat, že i data za srpen letošního roku 2022 ukážou další zvýšení inflace v ČR, což oprávněně vzbuzuje u celé řady drobných střadatelů nutnost hledat různé formy ochrany svých finančních prostředků před inflací.Podle odhadů finančních stratégů stávající míra inflace již kulminuje a v průběhu podzimních a začátku zimních měsíců letošního roku 2022 tak lze očekávat její pokles, avšak v mírnějším tempu poklesu než se původně očekávalo. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. 

V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů. Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.