Podle posledního zveřejnění dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) dne 12.září letošního roku 2022 prozatím došlo k zastavení tempa růstu inflace v České republice, což dokládají data vývoje objemu inflace při porovnání měsíců srpna roku 2021 a letošního srpna roku 2022, kdy míra inflace dosáhla výše 17,2 procenta, neboť porovnání předchozích měsíců vykazovalo růst inflace ve výši 17,5 procenta. Ovšem v celkovém ročním objemu jako porovnání spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců stále k růstu inflace došlo a to dle dat z 10.8.2022, kdy inflace dosáhla výše 10,6 % za červenec letošního roku 2022 na současnou výši inflace 11,7 % za srpen roku 2022. Podle ekonomů a analytiků investičních bank tento současný trend lze považovat za jeden z prvních ukazatelů možné kulminace výše inflace a tak zvaného zploštění růstové křivky míry inflace v případě vyjádření v grafu. Nicméně zároveň tito odborníci upozorňují, že další vývoj míry inflace a jejího poklesu, který predikují i samotní odborníci z České národní banky pak bude výrazně záležet na výši cen energií včetně cen pohonných hmot v závěru letošního roku a celkovém vývoji energetické krize jak globálně tak především v Evropě.

Právě tato současná situace tak přeje majitelům dluhopisů neboť meziměsíční míra inflace zahájila podstatné zmírnění tempa svého růstu a tak atraktivita výnosů z těchto dluhopisů a zejména pak z korporátních dluhopisů je zcela jasně viditelná. Po většinou u korporátních dluhopisů je stanoven fixní výnos nezávislý na vývoji inflace a pokud míra inflace zahájí svůj reálný i celkový meziroční pokles tak absolutní hodnota výnosu nad inflací se zvýší s předpokladem až na dvojnásobek v průběhu příštího roku 2023. Tato situace tak přivedla investory, obchodníky a drobné střadatele, kteří jsou navíc silně ovlivněni momentálním vývojem růstu inflace k zvýšené kreativitě zamýšlených investic spolu se změnou svých investorských návyků. V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. V poslední době se tak ukazuje, že jedním z těchto investory přijatelnými obory činnosti, vyjma tradičních oborů jako jsou energetika a nemovitostní trh, jsou i odvětví dřevozpracujícího průmyslu včetně lesnictví. Například jednou z velmi úspěšných dřevařských těžařů a následných zpracovatelů dřeva je plzeňská společnost Wood Seeds s.r.o., která již třetím rokem úspěšně vydala emise svých podnikových dluhopisů.

Tato firma se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. V současné době podle informací ekonomických zpravodajů je téměř před vyprodáním  emise korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 8,8 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je 36 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,2 % ročně a doba splatnosti vychází na pouhých 24 měsíců. Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy jako zajištěné se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel.