Strach z inflace způsobuje, že investoři spekulují, že centrální banka USA Federální rezervní systém (FED-Federal reserve System) bude muset změnit svoji monetární politiku dříve, než se očekávalo, a to buď snížením nákupů dluhopisů, které dnes probíhají v objemu 120 miliard amerických dolarů (USD) měsíčně nebo dokonce v určitém okamžiku úpravou úrokových sazeb. Aktuálně je v USA základní bankovní sazba blízko nuly a to v rozmezí od 0,00 do 0,25 % ročně a v každém případě pohyb této sazby ať už nahoru či dolů bude mít vždy značně negativní vliv na jedné straně a výrazně pozitivní na straně druhé podle vybraného segmentu finančního trhu. Podle finančních stratégů tak lze předpokládat, že v případě dalšího snížení úrokových sazeb vzroste zájem o riziková aktiva a to zejména v podobě akcií a naopak se sníží výnosy dluhopisů. V případě zvýšení úrokových sazeb pak situace bude přesně obrácená a právě z této potencionálně možné situaci vznikla jistá investorská obava v rámci celého globálního dluhopisového trhu.

Ovšem podle sdělení ekonomických zpravodajů vyjádření šéfa FEDu pana Jerome Powella hovoří o tom, že dluhopisový investoři se začínají obávat zbytečně a měli by si přestat dělat s tímto starosti a dále uvedl, že klíčový výbor centrální banky FOMC FED (Federal Open Market Committee Federal Reserve System) je spokojen se současným vývojem inflace a nebude tak reagovat na krátkodobé výkyvy trhu a bude se držet svých osvědčených finančních nástrojů, které centrální banka USA má k dispozici. V této souvislosti však nevyloučil v následujícím období možnost snížení odkupu vládních dluhopisů a zároveň tak popřel možnost brzké změny úrokových sazeb. Podle ekonomů a analytiků makléřských společností vztah úrokové sazby centrální banky USA FED a směnné hodnoty amerického doalru (USD) je velmi provázaný a ovlivňuje tak prostřednictvím USD jako hlavní komodotní měny další veličiny a segmenty globálního fiančního trhu včetně výnosů dluhopisového trhu.

Tyto ekonomické vztahy a spojitost globálního finančního trhu má podle fiančních stratégů investičních bank a společností nepřímou provázanost na český dluhopisový trh a to zejména v oblasti investorského zájmu a obav investorů, které pak dotváří celkový investičních sentiment pro daný region světa. A právě tyto skutečnosti ovlivnily i zájem evropských investorů včetně České republiky o jejich zájem realizovat investice na dluhopisovém trhu a zejména pak prostřednictvím přímých investic do korporátních dluhopisů a to těch společností,  jejichž obchodní činnost a tudíž i tvorba zisku orientovaná na odvětví jako je realitní trh, energetika či stavebnictví s ohledem na výrobu stavebních materiálu a zejména pak na dřevozpracující průmysl. V tomto segmentu finančního trhu s dluhovými nástroji, kdy korporátní dluhopis představuje vysoce atraktivní výnos mohou relativně bezpečně investoři získat výnosy ve výši zhruba od 6 do 9 procent ročně. Z takových to společností dle analytiků lze namátkou například uvést developerskou společnost Europa Investment Property a.s. nebo úspěšně se rozvíjející společnost Wood Seeds s.r.o. jako start-up projekt dřevozpracujícího průmyslu, kde aktuálně lze dosahovat v průměru hrubé obchodní  marže až ve výši okolo 2.000 % jako rozdíl ceny surového a zpracovaného dřeva.